Jonssondata AB

Jonssondata utvecklar administrativa system. Tillsammans med våra samarbetspartner har vi ett brett utbud av IT-tjänster och andra administrativa tjänster. Exempel på våra kompetensområden är databaslösningar, webbapplikationer och affärssystem. Vi utför även installationer och support av nätverk för hem och företag.

Vi finns i Solna men åtar oss jobb i hela landet samt utomlands. Flertalet av våra kunder är mindre och mellanstora företag i Stockholmsregionen, men våra största kunder är riksomfattande.

Vi är inte bundna till ett specifikt programspråk. För närvarande jobbar vi mest med lösningar baserade på Microsoft SQL-server, ASP och Paradox. Huvuddelen av vårt arbete utförs i Windowsmiljö.

Exempel på utvecklade applikationer är webbshop, order/lager/fakturering, butiksdatasystem, lönesystem, tidsredovisningssystem, föreningsregister, resultatservice för idrottsföreningar.

Bolaget startades 1997 men vi har varit verksamma inom programmering och systemutveckling sedan slutet av 80-talet.

Om du söker en pålitlig partner med lång erfarenhet kontakta oss.

Jonssondata AB
Västra vägen 11A
169 61 SOLNA
Tel 08-5643 6543
Fax 08-5645 1952
E-post info@jonssondata.se